office@anghelavocat.ro
+4 0788 434 000

Mediere cazuri penale

Mediere cazuri penale

Medierea in cazuri penale va ofera posibilitatea de a rezolva conflictele in care va gasiti, inclusiv in cazuri penale, printr-o abordare cooperativa si utilizarea de catre mediator a unor metode care sunt bazate pe negociere si comunicare, acestea servind in mod exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict si aflate la masa medierii.

Este importat sa cunoasteti si faptul ca aveti posibilitatea ca pe parcursul desfasurarii procedurii de mediere in cazuri penale, aveti dreptul de a fi asistat de un avocat ori de alte persoane in conditi agreeate de comun acord.

De asemenea, in abordarea unei proceduri mediere in cazuri penale puteti fi reprezentat de alta persoane care in conditiile legale pot face acte de dispozitie in numele si pe seama dumneavoastra. Medierea in cazuri penale este o procedura caracterizata prin condifentialitate fata de terti, sustinerile realizate in acest cadru neputand fi folosite drept probe nici in cadrul unei proceduri judiciare, nici in cadrul unei proceduri arbitrale.

Cu toate acestea, daca partile ajung la un acord in acest sens, ori daca legea prevede, sustinerile realizate in procedura mediere cazuri penale vor putea fi sustrase cadrului confidential. Mediere cazuri penale se desfasoara in conditii de perfecta legalitate si corectitudine, iar in situatia in care pe parcursul desfasurarii procedurii apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea si impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa aduca la cunostinta partilor care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere in cazuri penale. In interesul dumneavoastra, procedura de mediere in cazuri penale se desfasoara prin intermediul unui avocat mediator, care va putea gestiona intr-un mod exemplar chiar si conflictele ce prezinta, conform legii, aspecte dificile sau controversate de natura juridica, necesitatea de a solicita punctul de vedere din partea unui specialist in domeniul juridic fiind astfel eliminata.

Cand partile ce au participat la o procedura de mediere in cazuri penale au ajuns la o intelegere, se va redacta un acord scris (acordul de mediere) care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea, a caror valoare probatorie echivaleaza cu cea a unui inscris sub semnatura privata.

Daca partile doresc sa confere o putere probatorie mai mare inscrisului prin care s-a realizat procedura de mediere cazuri penale, conform legii, partile pot solicita notarului public autentificarea intelegerii lor. Actul intocmit astfel de notarul public, are puterea de titlu executoriu.

De asemenea, partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere sa se dea o hotarare care sa confinteasca sau sa valideze intelegerea lor. Cu privire la competenta, aceasta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere (locul unde se afla sediul mediatorului), fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta, ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti. Hotararea astfel obtinuta constituie titlu executoriu.

Prin medierea in cazuri penale, si dumneavoastra va puteti bucura de o procedura care capata din ce in ce mai multa notorietate si la noi datorita posibilitatii de solutionare rapida a conflictelor, si caracterului extrajudiciar.